นักสืบเอกชน , สืบชู้สาว , สืบพฤติกรรม

นักสืบเอกชน

บริการงานสืบที่ได้มาตรฐาน ชัดเจน มีคุณภาพ

ปฏิบัติงานโดยทีมนักสืบมากประสบการณ์ ผ่านงานสืบมาแล้วมากมาย


สืบพฤติกรรม , สืบตามกฏหมาย

บริการติดตามพฤติกรรม สืบหาความสัมพันธ์ ทำงานแบบมืออาชีพ
รักษาข้อมูลของผู้ว่าจ้าง ส่งข้อมูลเป็นเอกสาร ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ
สำหรับการดำเนินการฟ้องร้องคดีในชั้นศาล


สืบการกระทำทุจริตในองค์กร

สืบหาการทุจริตของพนักงาน และคนในองค์กร
สืบหาแหล่งผลิตสินค้าปลอม สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
สืบหาบุคคล/ฉ้อโกง/ยักยอกทรัพย์


สอบถามเพิ่มเติม